Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 – vyhlášení programu

30. dubna 2019 09:01, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:18, Bc. Petra Hessová

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 3298/19 ze dne 29. 4. 2019 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Hlavním cílem poskytnutí dotací z dotačního programu (DP) Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 je podpora fungování mikroregionů, podpora činnosti a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.


Žádosti ze strany mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji a místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje lze podávat od 31. 5. 2019 do 14. 6. 2019 do 12:00 hodin elektronicky v systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace, který je k dispozici na http://dotace.plzensky-kraj.cz; a to pouze se všemi povinnými přílohami v souladu s Pravidly tohoto dotačního programu (Pravidla DP vč. jejich příloh najdete v systému eDotace).

Předpokládaným termínem schvalování dotací z tohoto dotačního programu Radou Plzeňského kraje je 26. 8. 2019, Zastupitelstvem Plzeňského kraje 9. 9. 2019.

Kontaktní osoby:
Mgr. Václav Baxa – mikroregiony – tel. 377 195 406
Bc. Petra Hessová – místní akční skupiny – tel. 377 195 695

Soubory ke stažení