Junior Erb 2017

29. prosince 2016 Petra Nováková

Plzeňský kraj vyhlašuje pro rok 2017 krajské kolo soutěže Junior erb 

O soutěži

Koncept soutěže JuniorErb volně navazuje na úspěšný a dlouhodobý projekt – aktivitu Junior Internet. Inspiroval se soutěží Zlatý Erb, která hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů.

První ročník soutěže byl slavnostně vyhlášen v rámci programu konference ISSS/LORIS/V4DIS v dubnu 2008. Od roku 2013 se vyhlašuje i krajské kolo Plzeňského kraje.

Hlavní myšlenkou soutěže je podpořit mladé tvůrce webů, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty, rozšířit jejich zájem o věci veřejné a propojit je s místními samosprávami, aby se aktivně zapojili do života místní komunity.

Vítězné projekty jsou přínosem pro své okolí (např. stránky obce Radochovy na Plzeňsku).

Podmínky soutěže

Soutěž je určena mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem apod. Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Například:

▪ webové stránky obce, města
▪ webové stránky školy v ČR
▪ webové stránky sportovního oddílu
▪ webové stránky sdružení (Skaut, SOKOL, Dobrovolní hasiči, kulturní spolek apod., ne profesionální klub jako např. Viktorie Plzeň atd.)
▪ webové stránky týkající se určitého regionu (např. mapování studánek, památných stromů, cyklostezky ...)
▪ webové stránky nějaké místní pamětihodnosti (hrad, zámek, kostel ...)

Kdo se může zapojit

Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy (2/3 týmu a přihlašovatel musí být mladší 19 let – datum narození po 28. únoru 1998). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce apod.).

Jak se zapojit

Máš-li nápad na stránky, které by byly určeny lidem ve tvém okolí, případně už takové stránky máš, pak se přihlas a zkus vyhrát. Kdyby ses na to sám necítil, dej se dohromady s kamarády a vytvořte něco společně. A pomáhat vám může i někdo dospělý (ale musí být zachován poměr, že 2/3 týmu jsou mladší 19 let).

Přínos pro soutěžícího

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny (v minulých ročnících to byl např. externí disk, tablet apod.).

Soutěžící může porovnat své schopnosti v tvorbě webových stránek se svými vrstevníky, navázat zajímavé kontakty, promluvit si s odborníky na informační technologie, na konferenci ISSS (3. dubna 2017 v Hradci Králové).

Rovněž je zde šance navázat spolupráci s místní samosprávou (zapojit se do tvorby některé z podstránek obecního webu).

Kde se přihlásit

Na stránkách sdružení Český zavináč v sekci JuniorErb http://www.ceskyzavinac.cz.

Termíny

Přihlašovat se můžete od 10.ledna 2017 do 28. února 2017, kdy je uzávěrka soutěže. Během března 2017 proběhne vyhlášení výsledků krajského kola.

 

Kontakty

V případě zájmu o další informace ohledně soutěže se obracejte na Romana Falhara ze sdružení Český zavináč, mail: falhar@ceskyzavinac.cz.

 

Pořadatelé

Sdružení Český zavináč (www.ceskyzavinac.cz)
Partnerem soutěže je Jednota školských informatiků (www.jsi.cz)

Přehled vítězů z Plzeňského kraje

2016 - Jakub Štěpánek (www.mikulasske.cz)
2015 – Kuba Král (stránky věnované letcům v RAF Esa v Exilu, www.esavexilu.maweb.eu)
2014 – Václav Jícha (http://gymplnacestach.cz)
2013 – Iveta Strejcová, Ivana Francová, Tomáš Partingl, Ing. Petra Sudová (http://radochovy.webnode.cz)

Vítězové ročníku 2014 dostali jeden dárek navíc, a to v podobě diskusního setkání s místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro digitální agendu EU Neelie Kroes, která navštívila konferenci ISSS v Hradci Králové. Paní komisařka projevila zájem o setkání s mladými lidmi – vítězi soutěže. Ve svém nabitém programu si vyčlenila hodinu, kdy si vyslechla představení jednotlivých projektů, a poté následovala živá diskuze.