Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

obrazek
20. června 2017 14:40, aktualizováno 07. ledna 2020 14:54, Ing. Petra Ježková

Projekt Smart akcelerátor Plzeňského kraje realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s., která v projektu působí jako tzv. výkonná jednotka.  

Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, což spolu s činností RIS 3 týmu Plzeňského kraje přispěje k akceleraci rozvoje inovačního prostředí v regionu, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, a inovační výkonnosti firem v Plzeňském kraji.  

Registrační číslo projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807

Realizátoři projektu:

Plzeňský kraj

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Doba realizace projektu:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Celkový rozpočet projektu:

16 502 812,48 Kč

Projekt je rozdělen do následujících 5 klíčových aktivit:

ZÁKLADNÍ TÝM – v rámci této aktivity bude řešena komplexní podpora rozvoje inovačního prostředí v Plzeňském kraji na základě RIS 3 strategie Plzeňského kraje. Odbornou stránku aktivity bude zaštiťovat odborný tým složený ze zkušených pracovníků Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, z krajské úrovně jej pak budou podporovat pracovníci Odboru fondů a programů EU (viz kontakty na projektový tým uvedené níže). V průběhu realizace aktivity dojde mimo jiné k aktualizaci krajské RIS 3 strategie, vytvoření jejího akčního plánu, pravidelně budou organizována jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace a budou zřízeny minimálně 2 odborné platformy.

VZDĚLÁVÁNÍ – Cílem této aktivity je rozvíjet a zvyšovat kompetence aktérů zapojených do rozvoje inovačního prostředí prostřednictvím specifických vzdělávacích akcí, sdílením dobré praxe a přenosu zkušeností jak od partnerů v rámci ČR, tak v zahraničí. Zároveň se v této aktivitě budeme soustředit na vytváření nových a rozvoj stávajících vazeb mezi inovačními subjekty jak v našem kraji, tak v blízkém příhraničí.

MAPOVÁNÍ – v rámci této aktivity bude prováděno mapování, sledování a analýza vývoje inovačního systému v Plzeňském kraji. Probíhat budou terénní šetření ve vybraných organizacích či firmách, workshopy a vyhodnocování dosavadního naplňování RIS 3 strategie. Výsledky aktivity budou zpracovány ve formě odborných studií či zpráv, které budou průběžně zveřejňovány.

PROPAGACE -  aktivita je zaměřena především na přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Plzeňského kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a z menší části také na následnou realizací konkrétních marketingových opatření.

Kontakty na členy RIS 3 týmu Plzeňského kraje:

 

Plzeňský kraj (příjemce):

Ing. Petra Ježková

Krajský RIS 3 koordinátor

377 195 778

777 353 669

Petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Aneta Janská

Projektová manažerka

377 195 709

Aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (partner, výkonná jednotka)

Ing. Filip Uhlík

RIS 3 manažer Plzeňského kraje

377 201 410

uhlik@rra-pk.cz

Ing. Jan Naxera

Výkonný RIS 3 manažer Plzeňského kraje

377 201 417

602 544 375

Naxera@rra-pk.cz

Mgr. Petr Šimon

Projektový developer strategických projektů

377 631 239

simonp@rek.zcu.cz

Ing. Martin Holubec

Projektový developer strategických projektů

377 235 379

Holubec@bic.cz

Ing. Pavel Beneš

RIS 3 analytik

377 201 412

benes@rra-pk.cz

Ing. Eva Rojíková

Odborný RIS 3 asistent

377 201 422

rojikova@rra-pk.cz

Helena Volková

Finanční manažer

377 201 410

volkova@rra-pk.cz