Trasa Půlmaratonu Plzeňského kraje

obrazek
07. května 2015 17:08, aktualizováno 16:08,

         Trasa běhu je v podstatě pravotočivá, tedy převážně po směru hodinových ručiček. Od startu v areálu Škodaland se zatočí vlevo k ul. Klatovská a zde vpravo. Po této silnici pokračuje až do obce Litice a dále do obce Šlovice, v níž odbočí vpravo na vedlejší silnici, vedoucí zprvu podél dálnice D-5, kde se za železničním přejezdem stáčí vlevo a podél trati pokračuje do obce Dobřany. Zde se pravotočivě oběhne náměstí TGM a přes historický kamenný most se po cyklostezce dostane do místní části Dobřánky, kde odbočí vpravo do ul. Komenského a dále po silnici až do obce Lhota. Před městskou částí Plzeň-Valcha zatočí vpravo a podél chatové oblasti Ul. U Černé díry naváže na naučnou stezku Údolím Radbuzy (současně i cyklostezku) a po lávce přes přehradu, ul. K Lávce se dostane do ul. Klatovská, po níž se stejnou trasou jako po startu vrátí do areálu Škodaland, kde je cíl.

POPIS MÍSTA STARTU, JEDNOTLIVÝCH KILOMETRŮ A CÍLE

 START -  Areál Škodaland, příjezdová komunikace, v rovině dopravních značek „Zákaz zastavení“ a „Stezka
               pro chodce a cyklisty“
 1 km   -  Ul. Klatovská (silnice směr Litice), 1,5 m před autobusovou zastávkou „Višňovka“
 2 km   -  Litice, v klesání do středu obce, 30 m před autobusovou zastávkou „Náves Litice“ pod obchodem
               Coop centrum
 3 km   -  Na konci obce Litice, cca 30 m za posledním domem vpravo a odbočkou na dálniční přivaděč (vlevo)
 4 km   -  Ve stoupání před retranslační věží (vysílačkou), cca 60 m za odbočkou k dálnici
 5 km   -  Na konci obce Šlovice, 14 m za obecní studnou vlevo  
 6 km   -  Ve stoupání podél dálnice, cca 20 m za návěstí „Exit 80 2 000 m“ po pravé straně, vpředu na dálnici
               čerpací stanice Benzina
 7 km   -  Železniční přejezd, 11 m před kolejemi tratě Plzeň - Dobřany
 8 km   -  Nelze přesně popsat – cca 300 m za výběhem pro zvířata (koně, krávy), značeno na stromě vlevo
 9 km   -  30 m před dopravní značkou „Vjezd do obce“, u objektu firmy Bögl & Krýsl, značeno na zdi
10 km  -  Dobřany, Ul. Plzeňská, levá hrana domu č. 64

OBRÁTKA – 10,409 km – Dobřany, ul. Lidická, 4 m za pravým rohem domu č. 119/3

11 km  -  Dobřany, cyklostezka podél silnice č. 180, za kamenným mostem, 6 m za posledním sloupem 
               veřejného osvětlení na inundačním (záplavovém) mostu
12 km  -  Silnice z místní části Dobřánky směr Lhota, cca 25 m za stanovištěm č. 13 naučné stezky
               „Park Martinské stezky“
13 km  -  Nelze přesně popsat – mezi částí obce Dobřánky a Lhota, značeno na stromě (bříza vpravo)
14 km  -  Chatová oblast mezi obcí Lhota a Dobřánky, cca 250 m za pilou, 10 m za odbočkou cyklostezky 
               směr Nová Ves
15 km  -  Začátek obce Lhota, u první chaty vpravo (č. 258), 50 m před autobusovou zastávkou „Sinor“
16 km  -  Lhota, 5 m za sloupem veřejného osvětlení č. 26 188, cca 50 m za odbočkou do ul. Cedrová 
17 km  -  Lhota, 7 m za odbočkou do ul. K Rybníčku (vpravo)
18 km  -  Cyklostezka v ul. Čertovy díry, chatová oblast, 12 m za chatou č. 21 (téměř na konci vlevo)
19 km  -  Lávka cyklostezky, u 6. odpadního kanálu od začátku lávky
20 km  -  Ul. K Lávce, cca 20 m před vyústěním před křižovatkou s ul. Klatovská, cca 30 m před rohovým 
               domem č. 316
21 km  -  Příjezdová komunikace do areálu Škodaland, levý okraj dvou domů vlevo
21,0975 km – CÍL –  Totožný s místem startu

 

CERTIFIKÁT PRO TRAŤ ZÁVODU „PŮLMARATON PLZEŇSKÉHO KRAJE“

            Na základě znění tohoto protokolu vydávám osvědčení, že trať závodu byla změřena v souladu s pravidly atletiky, splňuje všechny podmínky IAAF/AIMS pro měření tratí mimo dráhu a ve smyslu předchozího měření a následných úprav měří 21,0975 km.

                                                                                                     Měřič:  Ing. Pavel Frček