Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 3)

28. února 2019 Ing. Lada Heřmanová

Termín pro příjem Ohlášení  je stanoven od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

Písemná Žádost o dotaci včetně všech příloh se podává písemně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do tří měsíců po ukončení prací od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021. Výstup z modulu pro žadatele Formuláře Plzeňský kraj se podává současně elektronicky prostřednictvím systému eDotace.

Podrobnosti k dotačnímu programu (titulu)  obsahuje dokument Pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

Soubory ke stažení