Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

01. dubna 2019 Ing. Pavlína Kučerová

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.

Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných v r. 2019 byly ve výši 69.815.468 Kč, z toho pouze na rok 2019 se jednalo celkově o částku 50.051.399 Kč (a z toho 21.644.156 Kč na investice a 28.407.243 Kč na neinvestice). S „víceletými“ projekty schválenými v r. 2018 na rok 2019 ve výši 14 947 628,44 Kč se jednalo o celkový požadavek na neinvestice pro rok 2019 ve výši 43.354.871,44 Kč, s investicemi pak o 64.999.027,44 Kč.

Ministerstvo vnitra disponovalo částkou 54.939.917,44 Kč, ve skladbě 20.765.151 Kč investičních prostředků a 34.174.766,44 Kč neinvestičních prostředků.

V neinvestičních prostředcích bylo nutno odečíst částku 14.947.628,44 Kč loni schválených víceletých projektů s částkou na r. 2019. Pro nové žádosti na rok 2019 tak MVČR disponovalo částkou ve výši 19.227.138 Kč neinvestičních prostředků, společně s investicemi celkem 39.992.289 Kč. Celkově tak požadavky na dotaci převyšovaly prostředky, které byly k dispozici o 10.059.110 Kč. O tyto prostředky bylo nutné požadavky krátit/nepodpořit.

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 28. března 2019 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK o celkové výši dotace v součtu: 57.975.707 Kč zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník preventista. Přímo na rok 2019 je určena částka ve výši celkem 54.938.215,44 Kč (39.990.587 Kč bez víceletých projektů podpořených na rok 2019 v roce 2018), z toho 37.185.059,44 Kč neinvestičních prostředků a 17.753.156 Kč na investice. Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Stanovisko RVPPK podléhá ještě schválení ministrem vnitra, který má jako poskytovatel dotace konečné slovo.

RVPPK souhlasil s podporou celkem 172 projektů prevence kriminality (z toho 21 krajských projektů). Celkem 29 projektů nebylo podpořeno (z toho 4 z formálních důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů).

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx