Zlatý erb 2007

11. listopadu 2013

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2007 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana Plzeňského kraje pana MUDr. Petra Zimmermanna dne 27.3.2007.

Výsledky krajského kola (podle kategorií)

nejlepší webové stránky města

1.            Kasejovice          http://www.kasejovice.cz

2.            Rokycany            http://www.rokycany.cz/
3.            Domažlice           http://www.domazlice.info

               

nejlepší webové stránky obce

1.            Hradišťe              http://www.obec-hradiste.cz
2.            Oselce  http://www.oselce.cz

3.            Mladý Smolivec               http://www.mladysmolivec.cz

 

                nejlepší elektronická služba

1.            Vochov                Vochov-Net
2.            Rokycany            SMS InfoKanál
3.            Strašice                Zasílání novinek emailem

Blahopřejeme!

 

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 2. 4. 2007 v Hradci Králové.

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poroty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci krajského kola.

V Plzni dne 27.3.2007

Za Krajský úřad Plzeňského kraje - Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky
Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online – Jan Savický

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/vysledky-souteze-zlaty-erb-byly-vyhlaseny-0