Zlatý erb 2008

11. listopadu 2013

Plzeňský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlašuje krajské kolo 10. ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Novinkou je upravená metodika zkráceného testu bezbariérové přístupnosti a zejména změněná metodika hodnocení povinně zveřejňovaných informací v krajských kolech (zkrácený test) vypracovaná ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a panem Oldřichem Kužílkem. Upozorňujeme, že pro postup do celostátního kola je dobré hodnocení v tomto kritériu podmínkou. Přehled povinně zveřejňovaných informací podle různých zákonů poskytuje např.

stránka:

http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=105

Novinkou letošního ročníku Zlatého erbu je také navázání spolupráce se soutěží Junior erb.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města

b) nejlepší webové stránky obce

c) nejlepší elektronická služba

V celostátním kole pak budou navíc uděleny zvláštní ceny:

- za nejlepší turistickou prezentaci

- za nejlepší bezbariérovou přístupnost

- cena veřejnosti

- web kraje (krajského úřadu) aj.

Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola kraje Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb 2008 se mohou zúčastnit města a obce z Plzeňského kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže jsou k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na středu 30. 1. 2008 16:00.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb 2008 budete informováni. Věříme, že i letošní ročník potvrdí dobrou práci našich samospráv v oblasti online služeb.

Bližší informace: mirka.sturcova@plzensky-kraj.cz, 377 195 282.