Zlatý erb 2013

11. listopadu 2013

Plzeňský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 15. ročníku soutěže Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz).

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Zlatý erb již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba

Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek čtvrtek 31.01.2013 16:00.

Vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb proběhne 19.03.2013 od 13:00 hodin na slavnostním ceremoniálu v sále ZPK - 1.patro KÚPK.


Více informací podá za Plzeňský kraj Jiřina Balejová tel.: 377 195 282, e-mail: jirina.balejova@plzensky-kraj.cz
Příp.: Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online: Roman Milner e-mail: roman.milner@webhouse.cz