Zlatý erb 2014

03. ledna 2014

Plzeňský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 16. ročníku soutěže Zlatý erb - populární a prestižní soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí (http://zlatyerb.obce.cz).
Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč.

Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole.
Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
 a) nejlepší webové stránky města
 b) nejlepší webové stránky obce
 c) nejlepší elektronická služba
 
Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Více informací a přihlášení do soutěže na webové stránce http://zlatyerb.obce.cz.
 
Uzávěrka příjmu přihlášek čtvrtek 30.01.2014 16:00.

 

Více informací podá za Plzeňský kraj Jiřina Balejová tel.: 377 195 282, e-mail: jirina.balejova@plzensky-kraj.cz
Příp.: Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online: Roman Milner e-mail: roman.milner@webhouse.cz