Zlatý erb 2015

16. prosince 2014

Plzeňský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlašuje krajské kolo 17. ročníku soutěže Zlatý erb (http://zlatyerb.cz/). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Zlatý erb již tradičně poutá pozornost měst, obcí, veřejnosti a médií.
 
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace (jsou zároveň diskvalifikačním kritériem), kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Podrobnosti v propozicích soutěže http://zlatyerb.obce.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200005&id=1208&p1=52

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba


Letos poprvé se mohou soutěžící těšit na zajímavé finanční ohodnocení!


Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže http://zlatyerb.cz/ a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz/. Přihlašovány nemusí být pouze nové stránky, přihlaste své léta dobře fungující stránky.

Zahájení příjmu ohlášení webových stránek a služeb soutěžícími a hlasů pro cenu veřejnosti - od 5. ledna.


Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na čtvrtek 29. 1. 2015 16:00.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb budete informováni.


 


Více informací podá za Plzeňský kraj Jiřina Balejová, tel.: 377 195 282, jirina.balejova@plzensky-kraj.cz
Případně: Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online: Roman Milner, tel.: 561 207 242, info@zlatyerb.cz