Zlatý erb 2019

13. listopadu 2018

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. 
 
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Města a obce získají tak zdarma analýzu, zda webové stránky vyhovují všem požadavkům.Vítězům jednotlivých kategorií krajských kol bude zajištěn vstup zdarma na konferenci ISSS v Hradci Králové a na odborné semináře zaměřené na hodnocení webů a s tím spojenou problematiku.

Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Propozice soutěže a přihlašovací formulář najdete na http://zlatyerb.cz
Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.

V nadcházejícím 21. ročníku Zlatého Erbu se mění hodnotící kritéria v krajském kole Plzeňského kraje. Krajská porota bude hodnotit tři kritéria:
• Celkový dojem, ovladatelnost a přehlednost
• Informační hodnotu
• Inovativnost

K hodnotícím kritériím se bude konat workshop Trendy v designu webových stránek a příprava na Zlatý erb 2019, který se uskuteční v pondělí 03.12.2018 od 8:00 hod. na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň v zasedací místnosti 174.
Kromě změn v hodnocení a trendů v designu, budou zmíněna legislativa, také kritéria IPV6 a bezbariérová přístupnost, neboť hodnotící kritéria celostátního kola zůstávají stejné jako v předchozích letech.

Přihlášení na tento workshop (účtem ePusa) zde: http://skoleni.plzensky-kraj.cz/. V případě problému s přihlášením či účtem ePusa se můžete obrátit na Podpora.IT@plzensky-kraj.cz nebo 377 195 666.

 

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) Smart City a elektronické služba
I letos se mohou soutěžící těšit v krajském kole na zajímavé finanční ohodnocení!

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a turistické atraktivity /hrady a zámky, volnočasové areály, muzea, …/.

Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola Plzeňského kraje soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Nemusí jít pouze o nové stránky, přihlaste i své léta dobře fungující stránky.
 
Přihlašování do soutěže je možné již od 19.listopadu 2018 na www.zlatyerb.cz
Uzávěrka příjmu přihlášek byla prodloužena do 31.ledna 2019.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb budete informováni.

Více informací podá za Krajský úřad Jiřina Balejová, jirina.balejova@plzensky-kraj.cz, případně koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz

Soubory ke stažení