Děti z Dětského domova ve Staňkově vyhrály soutěž o nejhezčí betlém

18. prosince 2019 09:47, Petra Olivková

Kancelář prezidenta republiky slaví v prosinci 2019 100let od svého vzniku. Při této příležitosti byla připravena soutěž pro děti ze základních škol a dětských domovů o nejhezčí vánoční betlém, pod záštitou paní Kateřiny Zemanové. V současné době pracujeme s keramickou hlínou, tak tato soutěž pro nás byla výzva. Jelikož jsme měli na výrobu pouhý měsíc, museli jsme rychle betlém začít připravovat. Zvolili jsme kachel, na kterém jsme vytvořili plastický betlém. Fotografii betlému jsme zaslali do soutěže a čekali na vyhlášení. Byli jsme velmi překvapeni , ale zároveň jsme měli velikou radost, že se náš betlém dostal mezi 10 nejhezčích betlémů. Kachel s betlémem jsme dopravili na Pražský hrad, kde je při adventních dnech otevřených dveří vystaven s dalšími 9 výherními betlémy. 3.prosince jsme jako odměnu dostali pozvání na Pražský hrad, kde se nás ujala paní Ivana Zemanová, která nás provedla reprezentačními prostory. Setkání bylo velmi příjemné a vidět reprezentační prostory na vlastní oči, byl pro nás zážitek.

Za 1. rodinnou skupinu v DD ve Staňkově vychovatelky Michaela Klášterková, Dana Polívková a děti.


Galerie