Dotační program Ekologické zahrady 2020

26. února 2020 Ing. Alena Němečková
Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020.

Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.


Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou k využití zahrad pro netradiční formy výuky, školní a mimoškolní aktivity v oblasti EVVO, ochranu životního prostředí a komunitní akce či setkávání.


Dotace budou poskytovány zejména na:
- založení nebo úpravu stávajících extenzívně využívaných zahrad
- pořízení základního mobiliáře pro potřeby výuky ekologické výchovy
- opatření vedoucí k dovybavení zahrad pro komunitní setkávání v rámci EVVO

Dotace se poskytuje jako investiční a neinvestiční.


Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2020 činí 500.000 Kč.


Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz
Kontaktní osoby:


Ing. Alena Němečková
telefon: 377 195 331, e-mail: alena.nemeckova@plzensky-kraj.cz


Ing. Jana Slavíková
telefon: 377 195 357, e-mail: jana.slavikova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení