Dotační program „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020“

12. prosince 2019 Ing. Jana Stehlíková

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4241/19 ze dne 9.12.2019 pravidla dotačního programu "Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020" dále jen "Pravidla".

Cílem je zvýšení kvality datového fondu DTM PK formou obnovy  nebo nového mapování vybraných datových sad DTM. Tím datový fond DTM doplnit v daných  lokalitách a zajisti poskytování aktualizovaných datových sad ve službách DTM DMVS PK cílovým skupinám. Poskytovat tak kvalitní podkladová data pro zpracovávání geodetických měření v rámci provozní fáze projektu DTM DMVS PK.

Znění pravidel včetně příloh je uvedeno v příloze.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace mohou být pouze obce na území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Sběr žádostí je stanoven průběžně ve 2 kolech v termínu:

1. kolo od 3.2. do 30.3.2020

2. kolo od 31.3. do 25.5.2020


Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor informatiky

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Stehlíková

Oddělení geografických informačních systémů

Telefon: 377 195 269

E-mail: jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz


Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem

Soubory ke stažení