Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – poskytnutí dotací

16. března 2020 Ing. Josef Kuželka
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4595/20 ze dne 16.03.2020 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" a "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje" (dále jen „programy“) pro rok 2020.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací včetně seznamu náhradníků (viz přílohy č. 1, č. 2) a vzorové smlouvy o poskytnutí účelových dotací (viz příloha č. 3) z obou dotačních programů. Výše uvedené se týká pouze dotací, které spadají do působnosti Rady Plzeňského kraje. O ostatních žádostech bude rozhodnuto na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Přehled schválených dotací naleznete též na detailu jednotlivých dotačních titulů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je třeba použít filtrovací formulář, všechny dotační tituly zobrazíte nastavením předvolby „Vyberte odbor...“ v okénku „odbor“ a „Vyberte stav...“ v okénku „Stav dotačního titulu“.
Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).
Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé prostřednictvím aplikace eDotace a e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Emailová komunikace/Přílohy.
Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:
Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 462
Telefon: +420 377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz  
administrátor pro ORP: Tachov

Mgr. Vilém Wolf
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 240
E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz  
administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

Mgr. Michael Bašta
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 616
E-mail: michael.basta@plzensky-kraj.cz  
Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice

Mgr. Tomáš Kofroň
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 473
E-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz  
Administrátor pro ORP: Blovice, Rokycany, Stříbro

Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz  
Administrátor pro ORP: Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Sušice, Klatovy


Kontaktní osoby poskytující informace související s dotačními programy:
Bc. Petr Bunda
oddělení památkové péče
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz  

Helena Procházková, sekretariát vedoucí odboru
č. kanceláře 460
Telefon: +420 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  

Časový harmonogram dotačních programů:
16. 12. 2019 vyhlášení a zveřejnění Programu
15. 01. 2020 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
12. 02. 2020 uzávěrka podávání žádostí o dotace
03. 08. 2020 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací
07. 09. 2020 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
30. 10. 2020 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pro všechny dotační tituly v rámci programu Památky a pro dotační tituly dle čl. I. odst. 1, 2, 3 Pravidel programu Zóny)
26. 02. 2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pouze pro dotační titul dle čl. I. odst. 4 Pravidel programu Zóny – plány ochrany)

Soubory ke stažení