DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020 - vyhlášení DT

25. února 2020 Bc. Petra Hessová
Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 4476/20 ze dne 24. 2. 2020 dotační titul (DT) Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 (HS a NPO PK 2020). Obec Plzeňského kraje tak může získat dotaci (50 tis. Kč - 1 mil. Kč) na akci, kterou je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Termín sběru Žádostí v souladu s Pravidly DT HS a NPO PK 2020:

od 3. 4. 2020 do 15. 4. 2020 do 12 hodin v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Celková obcemi požadovaná částka dotace může činit:

1) pro obce do 2000 obyvatel včetně (počet obyvatel k 1. 1. 2020) až 90% celkových nákladů,
2) pro obce nad 2000 obyvatel (počet obyvatel k 1. 1. 2020) až 70% celkových nákladů.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 jsou k dispozici v příloze tohoto článku a v systému eDotace (zde i vč. příloh).

Žadatel o dotaci se může s dotazy obrátit na referenty Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to dle okresu sídla žadatele takto:

Mgr. Václav Baxa - okres Domažlice - tel.: 377195 406,
Ing. Michaela Černá - okres Klatovy a Tachov - tel.: 377 195 305,
Bc. Petra Hessová - okres Plzeň-jih a Plzeň-město - tel.: 377195 695,
Bc. Lenka Šmejkalová - okres Plzeň-sever a Rokycany - tel: 377 195 764.

Soubory ke stažení