Mezinárodní seminář Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu

21. ledna 2020 Mgr. Barbora Štychová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelům německého jazyka na gymnáziích účast na mezinárodním semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu v termínu od 17. 8. do 28. 8. 2020.
Elektronickou registraci i zaslání přihlášky poštou je třeba provést nejpozději do 28. února 2020. Informace k semináři a podávání žádostí jsou k dispozici na webové stránce Domu zahraniční spolupráce:
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.