O nejlepší kroniku Plzeňského kraje soutěžilo 30 obcí

29. listopadu 2019 09:32, aktualizováno 09:35, Mgr. René Zeithaml

Do čtvrtého ročníku Soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje se letos přihlásilo 30 obcí s 32 kronikami. Porota vybírala vítěze ve třech kategoriích. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Když zaslechneme slovo kronikář, většinou si třeba z filmů představíme muže v mnišském hábitu, ve spoře osvětlené místnosti, zapisující perem namočeným v inkoustu do veliké knihy. Jejich dnešní podoba se ale o hodně liší. Ovšem pero a velká kniha zůstávají. Lidská paměť je strašně krátká a nedokonalá. Proto osvícení lidé psali od nepaměti své kroniky a uchovávali v nich důležité záznamy o lidech, o době a o událostech, kterými žili. Nebýt jich, nevíme dneska téměř nic. Oni totiž přesně věděli, co a proč dělají, pro koho jsou jejich zprávy určeny a co je jedním z nejdůležitějších smyslů této práce. V dnešní době se zdá, že už nemusíme zaznamenávat téměř nic, že všechno za nás dokumentuje někdo jiný a mnohem lépe. Žijeme v zajetí internetu, facebooku a mediálního omylu, že máme všechno pod kontrolou a že je možné čas kdykoli vrátit. A mnozí si tudíž myslí, že je to jen zbytečná námaha – opak je ale pravdou. Bohužel však pečlivou práci kronikáře ocení až budoucí generace,“ říká vedoucí odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec.

Hejtman Josef Bernard v úvodu vyzdvihl práci kronikářů a poděkoval jim, že díky jejich práci se uchovává „paměť“ obce. Předávání cen se za Plzeňský kraj zúčastnili také náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Vítězné kroniky v jednotlivých kategoriích
Ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel (přihlášeno 15 kronik):
  1. místo získala obec Štichov
  2. místo společně obce Lhůta a Rochlov
  3. místo obec Kornatice

Ručně psané kroniky obcí nad 500 obyvatel (přihlášeno 12 kronik):
  1. místo nebylo uděleno
  2. místo získala obec Dnešice
  3. místo opět společně získaly městys Koloveč a obec Břasy

Kroniky vedené elektronicky bez ohledu na počet obyvatel:
  1. místo získalo město Starý Plzenec
  2. místo získalo město Kašperské Hory
  3. místo získala obec Kyšice

Plzeňský kraj v tomto ročníku ocenil vítězné obce i finančně. Za první místo náleží obci finanční odměna ve výši 20 000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč a za třetí místo 5 000 Kč. Vzhledem k tomu, že soutěž byla velice vyrovnaná, rozhodla se porota ocenit i další kroniky čestným uznáním. To si vysloužily kroniky obcí Chrást, Černíkov a Hradiště. Čestné uznání získala také paní Hana Kantová z obce Mochtín, která je nejdéle píšící kronikářkou.

Kroniky hodnotila porota ve složení:
• Mgr. Radka Kinkorová, ředitelka Státního okresního archivu Domažlice
• PhDr. Markéta Novotná, odborný rada, Státní okresní archiv Tachov
• PhDr. Miroslav Hus, Západočeské muzeum v Plzni
• PhDr. Marie Hálová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
• Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje KÚPK
• PhDr. Pavel Suk, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK.

Mezi hlavní kritéria hodnocení patřila obsahová a stylistická úroveň, kvalita dokumentace dění v obci, struktura kroniky, kvalita příloh ke kronice, grafická úroveň, soulad se zákonem o kronikách obcí.


Galerie