Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů“ z režimu zákona o integrované prevenci

11. února 2020 Ing. Jan Beneš

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), že dne 24. 1. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č. j.: PK-ŽP/645/20 ze dne 8. 1. 2020.

Za podmínek stanovených správním orgánem a uvedených v tomto rozhodnutím bylo vyňato zařízení „KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. – výroba neželezných kovů“ z režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, provozovatele tohoto zařízení, kterým je společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. (IČO: 49 19 57 19), se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18,306 13 Plzeň. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona o integrované prevenci není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení