Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 14 integrovaného povolení pro zařízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká"

10. března 2020 Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 7. 3. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/2003/20 ze dne 19. 2. 2020.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 14 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Marius Pedersen a.s., IČO: 42 19 49 20.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA


podepsáno elektronicky

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení