Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky"

24. března 2020 Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb.“), že dne 21. 3. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/3754/20 ze dne 4. 3. 2020.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 1 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. pro zařízení „Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Bohemia ShelfCo 2018 s.r.o., IČO: 07 69 37 45.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA


podepsáno elektronicky

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení