Podpora zájmové činnosti

25. listopadu 2019 15:20, aktualizováno 02. prosince 2019 10:31, Mgr. Ludmila Novotná
V návrhu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2020 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí. Částky přiděluje, tak jako v uplynulých letech, jmenovaná odborná komise a musí být vyúčtovány prostřednictvím Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78.

Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány na dofinancování krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT. Dále je při poskytování finančních prostředků postupováno dle následujících kritérií:
1.podpora celostátních kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných MŠMT konaných v Plzeňském kraji,
2.podpora regionálních akcí pro děti a mládež s dlouholetou tradicí,
3. školní a mimoškolní akce pro děti a mládež umožňující zapojení dětí a žáků škol z celého Plzeňského kraje,
4.podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na celostátních kolech soutěží a přehlídek, na kvalifikacích a pohárech,
5.podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na mezinárodních soutěžích a přehlídkách,
6.akce pro děti a mládež oblastního rozsahu (zapojení subjektů minimálně ze dvou okresů).

Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu akcí v roce 2020 je součástí přílohy.

Písemné žádosti do druhého kola se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 31. 1. 2020. V případě nerozdělení všech finančních prostředků bude vyhlášeno 2. kolo příjmu žádostí.

Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané od 1. 1. do 31. 12. 2020. Na přidělení finančních prostředků není právní nárok a výše příspěvku závisí na celkovém objemu poskytnutých prostředků Plzeňským krajem a na počtu žadatelů.

Soubory ke stažení