Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020

24. února 2020 Ing. Dagmar Steinbachová

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24. února 2020 usnesením č. 4483/20 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020“.

V souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme dotační titul „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020“. Veškeré podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, kritéria pro stanovení výše dotace atp.) obsahují připojené dokumenty:

• Vyhlášení Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020
• Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro oblast podpory sociálních služeb v rámci gesce odboru sociálních věcí – program Podpora sociálních služeb
• Formulář žádosti + přílohy

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 24.300.000 Kč.

Žádosti o dotace v rámci tohoto dotačního titulu je možné podávat v termínu od 27. 3. 2020 do 20. 4. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na internetových stránkách Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Čechová
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: +420377195313
mobil: +420606643503
e-mail: lenka.cechova@plzensky-kraj.cz

Ing. Dagmar Steinbachová
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: +420377195169
mobil: +420 724207302
e-mail: dagmar.steinbachova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení