Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

18. března 2020 Ing. Zuzana Švehlová

V souladu s ust. § 14 odst. 6 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 určil hejtman Plzeňského kraje školy k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce:

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, pracoviště Důlní 198, 338 43 Mirošov
55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace
78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, příspěvková organizace

V případě potřeby budou otevřeny další školy a školská zařízení:

ORP Klatovy
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace
Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

ORP Domažlice
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace - Zahradní 471, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

ORP Horažďovice
Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace

ORP Stříbro
Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace – pracoviště Palackého 548, 349 01 Stříbro

ORP Tachov
Mateřská škola Tachov, Pošumavská 1675, příspěvková organizace

ORP Stod
Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace - Krandova 272,
333 01 Stod

ORP Sušice
Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy, příspěvková organizace

ORP Nýřany
Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace – pracoviště K. H. Máchy 1050, 330 23 Nýřany

ORP Přeštice
Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

ORP Rokycany
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace – pracoviště Pražská 76, Borek, 337 01 Rokycany
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

ORP Kralovice
Mateřská škola Kralovice

ORP Blovice
Dům dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň-jih

Plzeňský kraj
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 – pracoviště - Ke Špitálskému lesu 1050/3, Doubravka, 312 00 Plzeň

Tyto školy provedou opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let. Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Péče bude poskytována pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Péče bude vykonávána v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hodin.

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Plzeňského kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 na základě prokázání výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky