Soutěžte s námi o tři registrace na Půlmaraton Plzeňského kraje

obrazek
06. prosince 2023 17:09, aktualizováno 21. prosince 2023 13:31, Helena Kapicová DiS.

Připravili jsme pro Vás soutěž o tři registrace na Půlmaraton Plzeňského kraje. Tak neváhejte a zapojte se do naší soutěže o nejlepší běžecké selfie. Třeba se štěstí usměje právě na Vás.

A jak na to?

Na facebookových stránkách Půlmaratonu Plzeňského kraje odkaz zde stačí vložit do komentářů pod příspěvek k soutěži Vaše fotografie z tréninku nebo běhu. Čas máte do 20. prosince 2023. Tři z Vás, kteří budou mít nejvíc laiků, získají startovné na Půlmaraton Plzeňského kraje 27. dubna 2024

Pravidla soutěže:
Pořadatelem soutěží na facebookové stránce Půlmaraton Plzeňského kraje je Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366 (dále jen jako „Pořadatel“)

Žádná ze soutěží inzerovaných na facebookové stránce Půlmaraton Plzeňského kraje není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí, a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Nakládání s osobními údaji, informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde:

Soutěžní mechanismus
Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, „lajkování“ stránky či soutěžního příspěvku, případně „lajkování“ fotografií z galerie apod.
Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku nebo zaslání odpovědí na příslušný e-mail, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář/odpověď od jednoho uživatele. Případné další komentáře a odpovědi stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
Vyhlášení a vyrozumění výherců
Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Soutěžit je tedy možno do uvedeného data a času. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd.).
Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Jména výherců mohou být pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují) nebo odpovědí na e-mail odesílatele.
Doručení výhry bude realizováno osobním vyzvednutím v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Případně po domluvě zasláním e-mailem nebo prostřednictvím České pošty.
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny. Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 7 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno.


Galerie