Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - návrh opatření obecné povahy na silnici I/27

03. ledna 2020 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/27 v k. ú. Alžbětín  (okr. Klatovy), z důvodu nového uspořádání tříramenné okružní křižovatky v prostoru hraničního přechodu Alžbětín, v rámci akce „I/27 Alžbětín – okružní křižovatka“, za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého, vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, a následného uvedení předmětného úseku do souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.


Soubory ke stažení