Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/26

09. ledna 2020 Veronika Švarcová
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/26 v průjezdu úseku obce Chotěšov a v k. ú. Chotěšov, dle předloženého pasportu dopravního značení, vypracovaného projektantem PasProRea PD s. r. o., se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, IČ 06988563, datum: srpen 2019, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci doplněním svislého a vodorovného dopravního značení a uvedení předmětného úseku do souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Soubory ke stažení