Stanovení přechodné úpravy na silnici I/27 Lužany

12. března 2020 Bc. Pavlína Nováčková

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na silnici I/27 v obci Lužany z důvodu označení pracovního místa při provádění opravy povrchu silnice I/27.

Celý text opatření obecné povahy a grafické znázornění situace je v příloze níže. 

Soubory ke stažení