Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26

15. ledna 2020 Veronika Švarcová
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, za účelem označení pracovního místa při provádění stavebních prací - kanalizace + vodovod ve vnitrobloku MK Revoluční ul. x Rodinná ul. v Plzni.

Soubory ke stažení