Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 a I/27

18. února 2020 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/22 (ul. Domažlická, Puškinova) a silnici I/27 (ul. Tyršova, Plzeňská, 5. května) v obci Klatovy a dále na silnici I/27 (ul. Klatovská) v obci Železná Ruda, za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, z důvodu omezení silničního provozu na silnici I/27 (ul. Klatovská) v obci Železná Ruda uzavírkou (úplnou), v místě od železničního přejezdu P827(ŽKM 3,543) po křižovatku s MK (ul. Lyžařská), v celkové délce opravovaného úseku 240 m, a označení objízdné trasy ve směru Klatovy - Železná Ruda a ve směru Hartmanice - Železná Ruda, za účelem realizace stavebních prací – rekonstrukce silnice I/27 včetně inženýrských sítí v rámci akce „I/27 ŽELEZNÁ RUDA – PRŮTAH, úsek most ev. č. 27-110 – železniční přejezd“.

Doba platnosti: od 1.4.2020 do 15.6.2020

Soubory ke stažení