Upozornění pro praktické lékaře pro dospělé

25. března 2020 Mgr. Magdalena Maříková

Na základě dohody Sdružení praktických lékařů ČR a Krizového štábu Plzeňského kraje platí následující postup, který se týká laboratorního vyšetření na COVID-19 indikovaného praktickým lékařem.


Pokud praktický lékař indikuje laboratorní vyšetření na COVID-19, není potřeba vyplnit žádnou žádanku, stačí pacientovi sdělit, že má být vyšetřen a že nemá rovnou chodit na testovací místo, ale je nutné se NEJPRVE TELEFONICKY spojit s pracovištěm Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (KHS), které indikaci k vyšetření potvrdí a domluví se s pacientem na místě, způsobu a čase provedení odběru. KHS také vytvoří elektronickou žádanku, bez které pacient nemůže být vyšetřen. Je nutné upozorňovat důrazně pacienty, že pokud se na odběrová místa dostaví bez předchozího telefonického kontaktu s KHS, nebudou otestováni.

Důvody tohoto opatření:
• nutnost maximálním způsobem zajistit kapacity odběrových míst, ale zároveň zabránit chaosu a tvorbě front a zbytečných konfliktních situací
• nutnost pro zajištění bezproblémového předávání výsledků vyšetření


KHS telefonicky kontaktuje PACIENT, NIKOLIV LÉKAŘ. Telefonní linky KHS budou mít dostačující kapacitu.
Seznam telefonních linek KHS pro jednotlivé regiony kraje naleznete na www.khsplzen.cz