Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zřízení bezpečnostních pásem

03. února 2020 Ing. Bc. Tomáš Krásný

Ministerstvo obrany oznamuje opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o zřízení bezpečnostních pásem se stanovením dodatečných povinností vlastníků, pachtýřů a uživatelů nemovitostí v lokalitě zrušeného vojenského újezdu Brdy.

Plné znění veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy Čj. MO 6858/2020-7460, sp. zn. SpMO 33094/2019-7460 ze dne 31. 1. 2020, včetně příloh, je zveřejněno níže v příloze:


Soubory ke stažení