Výběrové řízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost - ambulantní péče pro území správních obvodů obcí Kašperské Hory a Hartmanice

04. března 2020 Jiřina Rubášová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu zdravotní pojišťovny, ze dne 26.02.2020 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost – ambulantní péče pro území správních obvodů obcí Kašperské Hory a Hartmanice se zdravotními pojišťovnami.

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení