Vyhlášení dotačního programu "Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020"

16. prosince 2019 13:49, Bc. Filip Beránek DiS.

Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování venkovské turistické infrastruktury, vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, poutní turistiku, zahradní turistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Dále budou podporovány projekty zaměřené na vznik rozvoj industriálních stezek a rozvoj a zajištění provozu industriálních objektů včetně zajištění prohlídkových tras, speciálních expozic, bezpečnosti návštěvníků apod. a projekty zaměřené na komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem.

Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.  

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 15.01.2020 do 12.02.2020.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Mgr. Klára Růžková
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E102B
Telefon: 377 195 123
Mobil: 770 197 720
E-mail: klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz  

Bc. Ilona Šnebergerová, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 110B
Telefon: 377 195 692
Mobil: 724 951 675
E-mail: ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz  

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  


Časový harmonogram dotačního programu:

15.01.2020 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
12.02.2020 uzávěrka podávání žádostí o dotace
31.08.2020 nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.09.2020 nejzazší termín ukončení realizace projektu
12.10.2020 nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace
14.12.2020 nejzazší termín pro vyplacení dotace

Soubory ke stažení