Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů 2020

17. března 2020 Bc. Zoja Kmochová

Účelem dotačního programu je finančně podpořit další vzdělávání lékařů formou zahraničních stáží. Zvyšování kvalifikace lékařů, získávání nových znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti medicíny přispívá k celkovému zvyšování kvality zdravotní péče v Plzeňském kraji.
Termín pro podávání žádostí je stanoven od 20. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Další informace k dotačnímu programu naleznete v Pravidlech pro žadatel a příjemce dotace z dotačního programu.


Kontaktní osoba:
Bc. Zoja Kmochová
odd. zdravotně ekonomické
tel. 377 195 756
e-mail:zoja.kmochova@plzensky-kraj.cz
web: www.plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení