Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2019/2020

17. března 2020 Ing. Michaela Černá

Název dotačního titulu: Úprava lyžařských běžeckých tras 2019/2020

Finanční alokace: 500 tis. Kč

Účel podpory: podpora turistického ruchu a podpora sportovních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje

Důvod podpory: finanční pomoc obcím, které upravují lyžařské běžecké stopy

Žadatel: obec Plzeňského kraje, která zajišťuje pravidelnou strojovou úpravu lyžařských běžeckých tras na území Šumavy a Českého lesa

Minimální výše dotace: 5 tis. Kč

Maximální výše dotace: 150 tis. Kč

Příjem žádostí: od 17. dubna do 27. dubna 2020 do 12 hodin

Kritéria hodnocení: celkové náklady na údržbu tras, počet motohodin, atraktivita území, kvalita žádosti, dotační morálka žadatele

Přepokládaná lhůta pro rozhodnutí: jednání ZPK 8. června 2020

Kontakt na administrátora DT: Michaela Černá, tel. 377195305

Soubory ke stažení