Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o stavebním přestupku v k.ú. Bdeněves

19. února 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 4. 2. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „1. zda vedl, přezkoumával nebo jinak zpracovával v záležitosti přestupku na úseku stavebního zákona povinný subjekt v souvislosti se stavebníkem A T nebo spol. Y s.r.o., v k.ú. Bdeněves od 1.1.2017 do doby vyřízení této žádosti; 2. kdy vůbec prvně přijal povinný subjekt záležitost uvedenou v bodě č. 1, kdy a kdo a jakým způsobem věc zpracoval, a zaslání anonymizovaných kopií příslušných listin; 3. informaci o tom, jak povinný subjekt dbal na dodržení správních lhůt v záležitosti dle předchozích bodů.“

Informace byly dne 19. 2. 2020 poskytnuty, nicméně vzhledem k ochraně osobních údajů a údajů o soukromí dotčené osoby zveřejňuje KÚPK pouze tuto doprovodnou informaci.