Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o porušení ochrany osobních údajů

28. února 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 15. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: : „1. Kolik porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vámi bylo dosud ohlášeno Úřadu pro ochranu osobních údajů? Kolik takových případů bylo ohlášeno před účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzn. před 24. 4. 2019), a kolik po něm? 2. Byla vám v návaznosti na ohlášené porušení zabezpečení uložena správní pokuta? Pokud ano, v jaké výši? Došlo k uložení pokut před 24. 4. 2019 nebo po tomto datu? 3. Bylo vám v návaznosti na ohlášené porušení zabezpečení uloženo nápravné opatření? Pokud ano, jaké? Došlo k uložení nápravného opatření před 24. 4. 2019 nebo po tomto datu? 4. Došlo v ohlášených případech porušení zabezpečení i k nutnosti oznámení porušení zabezpečení subjektům údajů ve smyslu čl. 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů? Bylo případně porušení zabezpečení oznámeno subjektům údajů dobrovolně? 5. Kolik případů porušení zabezpečení osobních údajů evidujete pouze ve své interní evidenci ve smyslu čl. 33 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů? Ke kolika takovým porušením došlo před účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ke kolika po něm?“

K žádosti KÚPK sdělil následující:

1. Ze strany KÚPK nebylo dosud žádné porušení dle čl. 33 GDPR Úřadu pro ochranu osobních údajů ohlášeno.
2. , 3. a 4. bez odpovědi vzhledem k negativní odpovědi na otázku č. 1.
5. KÚPK eviduje jeden případ, k porušení došlo před účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.