Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci na veřejné osvětlení

03. března 2020 Mgr. Vladimír Král

Dne 5. 2. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

"Žádám tímto o poskytnutí informací:
- žádám o kopii kompletní Žádosti obce Strašín o dotaci na veřejné osvětlení z programu PSOV PK 2019

- dále o informaci, kdy byla tato žádost přijata Plzeňským krajem a  odborem, který měl o dotaci rozhodovat

dále žádám o informace: jaké byly v žádosti uvedeny celkové náklady a požadovaná částka z dotačního programu, začátek a konec realizace,

účel a rozsah prací,

připravenost akce - vybraný zhotovitel

odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace

a dále žádám o formulář Závěrečného vyhodnocení akce z dotačního titulu PSOV PK 2019."


Žadateli byla poskytnuty tyto informace:

Žádost o dotaci k akci „Výměna veřejného osvětlení v katastru obce Strašín“ podaná v rámci dotačního programu PSOV PK 2019 – Projekty obcí (připojená v příloze), která zároveň obsahuje požadované informace:
- datum jejího doručení,
- celkové náklady a požadovaná částka z dotačního programu, začátek a konec realizace,
- účel a rozsah prací,
- připravenost akce,
- odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace.

Vybraný zhotovitel je: Elektromontáže Richard Polák, IČ: 75474981. 

Závěrečné vyhodnocení akce nebylo poskytnuto, protože nebylo k datu podání žádosti o informace zpracováno.


Soubory ke stažení