Zveřejnění programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020"

24. ledna 2020 Petra Jarošová
Účelem, na který mohou být finanční prostředky z tohoto programu poskytnuty, je zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:

a) obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policí,
b) bezpečnostní agentury,
c) realizace preventivních informačních projektů,
d) zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému,
e) realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
f) zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tohoto dotačního programu je 14 200 000 Kč.

Žádosti se podávají od 24. 2. do 27. 3. 2020 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace.